Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nettiaika Oy
Joensuunkatu 7, 24100 SALO

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Aarni Eijs
Sähköposti: info@nettiaika.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri – Nettiaika

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa, palvelujen varaamista varten ja markkinointia varten verkkopalvelutoiminnassa. Asiakkaan varatessaan aikaa Nettiaika Oy:n varausjärjestelmän kautta asiakas hyväksyy että hänen tiedot tallennetaan palveluun.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaasta:

- Yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin/matkapuhelin/fax yhteydenottoa varten)
- Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista. Tietoja ei siten myöskään luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.